Monday, 27 March 2023

ล่าสุด Liz Truss นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว หลังทำหน้าที่มาได้เพียง 44 วัน กลายเป็นนายกที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์

Liz Truss นั้นกล่าวว่ามารับตำแหน่งในตอนที่มีความไม่มั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านต่างประเทศครั้งใหญ่

LizTruss

ก็เลยไม่อาจจะทำตามที่ข้อตกลงไว้ได้

ระหว่างที่คุมพรรคอนุรักษ์นิยม จึงสูญเสียความเชื่อถือในพรรคไป เจ้าตัวก็เลยตกลงใจลาออกจากตำแหน่งนายก รวมทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมด้วย

การลาออกของ Liz Truss ซึ่งก็ถือได้ว่าจะก่อให้อังกฤษมีการแปลงนายกถึง 4 รายในรอบ 8 ปี

นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ

โดยเปลี่ยนแปลงจาก David Cameron มาเป็น Theresa May

เมื่อปี 2016 แล้วต่อจากนั้นก็เป็น Boris Johnson ในปี 2019 และล่าสุด Liz Truss เมื่อ 6 เดือนกันยายน 2022 ที่ผ่านมา

ที่มา: CatDumb